AB, atık ihracatı konusunda yeni kararlar aldı

AB, atık ihracatı konusunda yeni kararlar aldı

AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılan müzakereler sonucunda atık yönetim kurallarının güncellenmesini içeren düzenleme konusunda uzlaşı sağlandı. Bu düzenleme ile atık ihracat prosedür ve uygulamaları AB’nin döngüsel ekonomi hedeflerini yansıtacak şekilde güncellenecek. Ayrıca, atıkların uluslararası nakliyesinin insan sağlığına ve çevreye zarar vermemesi sağlanacak. AB’den üçüncü ülkelere atık ihracatı yapacakların sevkiyat, varış ve transit ülkelerine bildirimde bulunmaları ve bu ülkelerden yazılı onay almaları gerekecek.

Düzenleme çerçevesinde, AB ülkelerinin plastik atıklarını OECD üyesi olmayan ülkelere ihraç etmesi 2,5 yıl sonra yasaklanacak. Ayrıca, AB’nin atık göndereceği dış ülkelerde bu atıkları işleyecek veya geri dönüştürecek tesisler bulunması ve bu tesislerin bağımsız kurumlarca denetlenmesi gerekecek. Belirli tehlikesiz atıkların OECD üyesi olmayan ülkelere gönderilmesi için ise, söz konusu ülkede atıkları çevreye duyarlı bir şekilde işleyebilecek kapasite bulunması şartı gerekecek.

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin AP ve üye ülkelerin onayının ardından AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Yeni kuralların amacı, AB’nin atık ihracatının yaklaşık yarısının atık yönetim kuralları olmayan veya zayıf olan OECD dışındaki ülkelere yapılmasına son vermek.

Bu düzenleme ile AB ülkelerinin atık yönetim kurallarının güncellenmesi ve atık ihracatındaki prosedürlerin sıkılaştırılması hedefleniyor. Atıkların uluslararası nakliyesinin insan sağlığına ve çevreye zarar vermemesini sağlamak amacıyla yapılan düzenleme, AB’nin döngüsel ekonomi hedeflerine uygun olarak atık yönetimini güncelleyerek, atıkların çevreye etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Yorum gönder

You May Have Missed