AB: Egemenliğe saygı gösterilmemesi halinde Ermenistan’ın yaşayacağı sonuçlar

AB: Egemenliğe saygı gösterilmemesi halinde Ermenistan’ın yaşayacağı sonuçlar

Avrupa Birliği’nin Ermenistan’a silah sevkıyatı konusunda üstü kapalı tehditte bulunduğu açıklaması yapıldı. Fransa’nın Ermenistan destekçisi olduğu ve saldırı özelliğine sahip Bastion zırhlı personel taşıyıcıları gönderdiği ifade edildi. Karabağ’da Ermeni ordusunun aldığı yenilgiler sonrasında silahlanma konusunda Fransa’nın Ermenistan’a desteğinin arttığı belirtildi. Azerbaycan hükümetinin bu duruma tepki gösterdiği ve Batılı ülkelerin Ermeni ordusunun silahlandırılmasına karşı olduğu ifade edildi. Avrupa Birliği’nin, silah sevkiyatının bir ülkenin egemenliğine saygı gösterilmesi olmadığı tespiti yapıldı.

Stano, silah sevkiyatını savunarak, uluslararası kanun ve anlaşmalara uyulduğu sürece kimsenin buna karışma hakkı olmadığını belirtti. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin Ermenistan’a destek verirken aslında Ermenistan’ın silahlandırılmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını iddia ettiğini söyledi. Bu desteğin sadece Ermenistan’ın demokratik kurumlarını güçlendirmek ve desteklemek istediklerini vurguladı. Ayrıca, Ermenistan’ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün güçlü bir şekilde desteklendiğini ve bu durumun uluslararası ilişkilerin temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Stano, üstü kapalı tehditte bulunarak, eğer Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmezse, bunu ihlal edenler açısından sonuçları olacağını belirtti. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin bu konuda çok net bir tutumunun olduğunu ve bu durumda eleştirenlerin iki kez düşünmesi ve ne yaptığını, ne söylediğini anlamaya çalışması gerektiğini ifade etti. Bu açıklamaların ardından, Avrupa Birliği’nin Ermenistan konusunda net bir duruş sergilediği ve silah sevkiyatının ülkenin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunduğu görülmektedir.

Yorum gönder

You May Have Missed