Avrupa Birliği’nden önemli hammadde politikası adımı

Avrupa Birliği’nden önemli hammadde politikası adımı

AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu arasında müzakere edilen Kritik Hammadde Yasası’nda uzlaşı sağlandığını açıkladı. Uzlaşıya göre, AB ülkeleri kritik hammaddeleri sürdürülebilir biçimde tedarik edecek. Toplam 34 ürün kritik hammaddeler listesinde yer alacak. Ayrıca, listedeki 17 ürün stratejik kritik hammaddeler olarak sınıflandırılacak. Stratejik kritik hammaddeler listesinde Avrupa’nın yeşil ve dijital hedefleriyle savunma ve uzay sektörleri için önemli olan teknolojilerde kullanılan madenler bulunacak. Alüminyum, bor, kobalt, bakır, galyum, lityum, magnezyum, titanyum ve nikel stratejik kritik hammaddeler arasında yer alacak.

AB, söz konusu hammaddelerde yıllık tüketimin en az yüzde 10’unu çıkaracak, en az yüzde 40’ını işleyecek ve en az yüzde 25’ini geri dönüştürecek. Ayrıca, AB, herhangi bir stratejik hammaddede tüketimin yüzde 65’inden fazlasını tek bir dış ülkeden sağlamamak için tedarikini çeşitlendirecek önlemeler alacak. Büyük şirketlerin, kritik hammadde tedarik zincirlerine ilişkin düzenli biçimde risk değerlendirmesi yapması da gerekecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin. Bu maddelerin tedariki ve işlenmesi ile ilgili olarak Avrupa Birliği, belirli hedefler koymakta ve üye ülkelerden bu hedeflere uygun hareket etmelerini istemektedir. Bu maddelerin geri dönüşümü de AB tarafından önemsenmekte ve yıllık tüketimin en az yüzde 25’inin geri dönüştürülmesi istenmektedir. Ayrıca, AB, herhangi bir stratejik hammaddede tüketimin yüzde 65’inden fazlasını tek bir dış ülkeden sağlamamak için tedarikini çeşitlendirecek önlemeler alacak ve büyük şirketlerin kritik hammadde tedarik zincirlerine ilişkin düzenli biçimde risk değerlendirmesi yapması da gerekecek. Bu yasa ile belirli hammaddelerin sürdürülebilir bir biçimde temin edilmesi ve işlenmesi hedeflenmektedir.

Yorum gönder

You May Have Missed