İntikal edilmemiş araziler için mirasçılık belgesi zorunluluğu

İntikal edilmemiş araziler için mirasçılık belgesi zorunluluğu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması için kurulan ÇKS’nin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor. Değişiklikle, çiftçilerin ÇKS’ye kayıt olması, kontrollerin yapılması ve sistemin güncellenmesine ilişkin esaslar düzenlendi. Taahhütnameye konu araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleriyle ya da tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilecek. Mirasçı ya da hissedarlarca, taahhütnameye konu arazilere üretim yılı içerisinde itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar, itiraz edilen hisselere tekabül eden alanlar için sonlandırılacak.

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde miras hakkının, mahkeme ya da noterden alınmış veraset belgesinde belirtilen mirasçılar adına tescil işlemi yapılmamış araziler, intikali yapılmamış araziler kapsamında sayılacak. İntikali yapılmamış araziler için taahhütnameyle gerçekleştirilen başvurulara mirasçılarca itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi istenecek. Başvuru yapılan arazide, kendine ait hissesi olmaması durumunda hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi ya da taahhütname istenecek. Bu arazinin verasetten iştirak olup, hisse oranları belli olmaması durumunda tüm hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi ya da taahhütname istenecek. Taahhütnameye konu arazilere ilişkin ÇKS kayıtları üretim yılının mart ayı içerisinde 15 gün süreyle il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Hissedar veya mirasçılar haricinde daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması için kurulan Çiftçi Kayıt Sistemi’ndeki değişikliklerin detayları belirlendi. Bu değişiklikler, çiftçilerin taahhütnameye konu arazilere ilişkin ÇKS kayıtlarını güncellemelerini ve itiraz durumlarını düzenlemektedir. Ayrıca, intikali yapılmamış araziler için mirasçılarca yapılan başvurularda belge istenmesi ve itiraz süreçleri belirlenmiştir. Bu düzenlemelerin yanı sıra, ÇKS kayıtlarının askıya çıkarılma ve itiraz süreçleri de yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir. Bu değişikliklerle birlikte tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması sürecinin daha etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.

Yorum gönder

You May Have Missed