Marka davalarında Vefa bozasında süregelen savaş devam ediyor

Marka davalarında Vefa bozasında süregelen savaş devam ediyor

Vefa Bozası’nın tarihi Osmanlı dönemine dayanmaktadır. İstanbul’un Vefa semtinde yaklaşık 155 yıl önce başlayan bu boza serüveni, varisler arasında marka savaşı ile devam etmektedir. Hacı Sıddık Efendi ve kardeşi Hacı İbrahim Efendi, 1870’li yıllarda Vefa’da boza satmaya başlamıştır. Hacı Sıddık’ın vefatından sonra oğlu İbrahim ve amcası Hacı İbrahim Efendi bir süre daha birlikte bozacılık yapmış, ancak ardından ortaklıktan ayrılmışlardır. 1944’te Hacı İbrahim Efendi’nin vefatının ardından Vefa ailesi arasında marka anlaşmazlığı başlamıştır. Hacı İbrahim Efendi’nin oğlu Yusuf Ziya Vefa, 1955 yılında ‘Vefa Bozacısı’ ibaresini kullanmaya başlamış ve bu durum davalara sebep olmuştur. 1972 yılında Vefa Boza markasını resmen tescil ettiren Yusuf Ziya Vefa, bu tarihten sonra da davalara devam etmiştir. 1978’de Yusuf Ziya Vefa’nın İsmail Vefa’ya açtığı haksız rekabet davası reddedilmiştir. Daha sonra İsmail Vefa’nın oğlu Sadık Vefa, Yusuf Ziya Vefa’nın çocuklarına karşı davalar açmıştır. Bu süreçte mahkemelerden alınan tedbir kararları ve yapılan itirazlar sonuçsuz kalmıştır. Son olarak, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, Sadık Vefa’nın şirketinin markasına tedbir konulması için TPMK Markalar Daire Başkanlığı’na yazı yazmıştır. Bu yazı üzerine Sadık Vefa’nın şirket avukatı, tedbir kararına karşı itiraz etmiştir. Ancak bu itiraz da reddedilmiş ve mahkeme tedbir kararlarını haklı bulmuştur. Böylece Vefa Bozası varislerinin arasındaki marka savaşı hala devam etmektedir.

Yorum gönder

You May Have Missed