Merkez Bankası’ndan sadeleşme konusunda yeni bir adım

Merkez Bankası’ndan sadeleşme konusunda yeni bir adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Takibi için Yönetmelikte Değişiklik Yapıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Takibi için Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımladı. Bu değişiklikle birlikte, TCMB, 10 milyon TL ve üzeri toplam nakdi ve gayrinakdi kredi bakiyesi bulunan firmaların Özet Döviz Pozisyon Raporlaması uygulamasına son veriyor. Bu uygulama, Mart 2023’te başlatılmıştı ve temmuzda 31 Aralık 2023’e ertelenmişti.

Öte yandan, 2018 yılında TCMB bünyesinde kurulan, reel sektörün döviz pozisyonundaki değişimlerin izlenmesi ve etki analizleri için Türkiye’deki tek veri seti olan SRVTS’nin kapsamında güncelleme yapılıyor. SRVTS’ye raporlama kapsamına girecek firmaların tespiti için 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü yerine toplam 100 milyon TL ve üzeri nakdi kredi bakiyesi veya geçmiş bir yıllık hesap döneminde 500 milyon TL ve üzeri net satış hasılatı/aktif büyüklüğü şartları aranacak. Bu sayede, SRVTS’de mevcut detaylı raporlama formatı sadeleştirilerek firmaların raporlama işlemlerinde kolaylık sağlanacak.

Bu değişiklikler, Merkez Bankası’nın sadeleşme adımları çerçevesinde atılan bir adım olarak görülüyor. Bu adımların, döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri takip etme sürecini daha etkin ve verimli hale getirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Ayrıca, bu değişikliklerin uygulamaya konulmasıyla birlikte, firmaların raporlama işlemlerinde kolaylık sağlanarak sürecin daha da hızlanması ve güncellenmesi hedefleniyor. Bu adımların reel sektörün döviz pozisyonu üzerindeki etkilerini daha yakından izlemeye olanak tanıyacağı düşünülüyor.

Yorum gönder

You May Have Missed