Türkiye’de çalışma saatleri ne zaman bitecek? Mesai saatleri kısalacak mı?

Türkiye’de çalışma saatleri ne zaman bitecek? Mesai saatleri kısalacak mı?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, haftalık 45 saat olan çalışma süresinin kısaltılması gerektiğini belirtti. Bilgin, bu konuda yapılan düzenlemelerin işçi verimliliği ve modern çalışma hayatı için önemli olduğunu vurguladı. 1936 tarihli İş Yasası ile Türkiye’de günlük çalışma süresi 8 saat ve haftalık çalışma süresi 48 saat olarak belirlenmiştir. Ancak 2003 tarihli yasaya göre haftalık çalışma süresi 45 saattir ve bir yılda bir işçiye en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılabilir. Bu durum, çalışma saatlerinin modernize edilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bilgin, teknolojik gelişmeler ve emek verimliliğinin artması nedeniyle çalışma sürelerinin tekrar düzenlenmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Bilgin, 1 Mayıs kutlamalarının çalışma sürelerinin sorgulanması için bir fırsat olduğunu ifade etmiştir. Sanayi çağının başladığı dönemde talep edilen 8 saatlik çalışma süresinin, günümüzde teknolojik gelişmeler ve artan emek verimliliği göz önünde bulundurulduğunda, yeniden sorgulanması gerektiğini belirtmiştir. Türkiye’nin de, emek verimliliğini dikkate alarak çalışma sürelerini modernize etmesi gerektiğini vurgulayan Bilgin, bu konunun tartışılması gereken bir konu olduğunu dile getirmiştir.

Yasal olarak haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu Türkiye’de, Bilgin’in önerisiyle çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerekliliği ön plana çıkmıştır. Sonuç olarak, teknolojik gelişmelerin ve artan emek verimliliğinin göz önünde bulundurulmasıyla, çalışma saatlerinin modernize edilmesi ve emeğin verimliliğinin arttığı koşullara uygun hale getirilmesi kaçınılmaz bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuda alınacak adımlar, işçi ve işverenlerin yanı sıra ülke ekonomisi için de olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Yorum gönder

You May Have Missed